Get

Kiedy rozważa rolę obiektu w tym czasie należy zadać sobie pytanie.