Gdzie spędzić Sylwestra? Nowy Rok pod chmurką | ROSOMAG.pl

Gdzie spędzić Sylwestra?

nowy rok

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

O ile święta lubimy tradycyjnie spędzać z rodziną, to wyjazdy sylwestrowe do którejś z europejskich stolic są bardzo popularne. Na ogół proponowane są tam różne atrakcje, by turystom bawiącym się na świeżym powietrzu umilić czas tej wyjątkowej nocy przełomu roku… Postanowiłam sprawdzić dla Was, co oferują najatrakcyjniejsze turystycznie stolice. Oto, co wyszperałam…

Gdzie spędzić Sylwestra czyli Noc Sylwestrowa pod chmurką

Paryż – sylwestrowy numer jeden?

To miasto, do którego wszyscy pragną przyjechać choć raz w życiu. Tymczasem poczytałam sobie relacje imprezowiczów w sieci i jeszcze parę lat temu nie było aż tak fajnie. Narzekano, że na Polach Elizejskich i Marsowych po prostu nic się nie dzieje. Tłumy ludzi, którzy tu przyjechali, by przeżyć coś wyjątkowego – bez celu włóczą się pod wieżą Eiffla, bo przed laty władze Paryża kompletnie nie dbały o turystów, marzących o wypiciu szampana o północy w tym właśnie mieście. Czytałam nawet relację na blogu dziewczyny, która była głęboko rozczarowana paryską imprezą sylwestrową, jako niedorównującą koncertom np. na wrocławskim rynku. I że tłum zintegrował się w niemożliwie zatłoczonym o północy metrze, w którym strzelały szampany – i to było największą atrakcją.  Ale od kilku lat coś się zmieniło i jest ponoć pokaz laserowych świateł i sztucznych ogni, w których wieża Eiffla wygląda wręcz nieziemsko. Jak przystało też na jedno z najbardziej romantycznych miast, można wtedy zobaczyć wiele całujących się par. Atrakcją są również świetliste choinki, które projektują kreatorzy mody, a które zdobią całe miasto. W Paryżu można więc trafić na wspaniałą imprezę pod chmurką.

Londyn – fajerwerki

W Sylwestra atrakcją jest  pokaz fa­jer­wer­ków przy Lon­don Eye – kole wi­do­ko­wym na po­łu­dnio­wym brze­gu Ta­mi­zy, wysokim na 135 metrów. Już od wczesnych godzin wieczornych wokół London Eye zbiera się tłum, by zająć najlepsze miejsca. Pierw­sze ognie ­strze­la­ją w niebo gdy Big Ben wy­bi­je pół­noc. Na szczęście fajerwerki wi­docz­ne są nie­mal z każ­de­go punk­tu w cen­trum Lon­dy­nu i zabawiają publiczność przez kilkanaście minut. Po nich zabawa trwa w najlepsze na ulicach do białego rana.

1 stycz­nia od­by­wa się no­wo­rocz­na pa­ra­da – bie­rze w niej udział 10000 mu­zy­ków, tan­ce­rzy, akro­ba­tów oraz klau­nów.

Berlin – milion ludzi w laserowym transie

Prawdopodobnie największa impreza sylwestrowa w Europie odbywa się w Berlinie. Na liczącym 2,2 kilometra placu pomiędzy Bramą Brandenburską a Kolumną Zwycięstwa są koncerty, pokazy la­se­rów i efek­ty świetl­ne. Muzyka za­mie­nia­ ber­liń­skie ulice w dys­ko­te­kę na świe­żym po­wie­trzu. Mają miejsce występy znanych artystów i didżejów. Zapraszane są gwiazdy rocka i popu. O północy można podziwiać pokazy sztucznych ogni.

Rzym – z klasą

Naj­więk­sza im­pre­za no­wo­rocz­na od­by­wa się na Piaz­za del Po­po­lo, ale są jeszcze kon­cer­ty i im­pre­zy przy Ko­lo­seum, Piaz­za Na­vo­na czy Via Della Con­cil­lia­zio­ne. Każde z tych miejsc przy­cią­ga tłumy i za­pew­nia świet­ną za­ba­wę – co kto lubi… Rzymianie oraz turyści na wspólnej zabawie pod gołym niebem zbierają się również na bardziej kameralnym Piazza San Silvestro (Świętego Sylwestra) i Piazza Augusto Imperatore.

Praga – na moście i na wodzie…

Naj­wię­cej dzie­je się na Placu Wa­cła­wa, Mo­ście Ka­ro­la i  Rynku Sta­re­go Mia­sta. Już od godz. 17.00 trwa­ją kon­cer­ty, po­ka­zy ta­necz­ne i ka­ba­re­to­we. Na kilku estradach są koncerty. Dla zmarzniętych prażan i turystów przygotowano swarzak, czyli grzane wino. Popularne jest także spędzanie Nowego Roku na statkach pływających po Wełtawie. Dużo młodych ludzi wychodzi na wzgórze Petrin, skąd bardzo dobrze widać pokaz ogni sztucznych i gdzie są spon­ta­nicz­ne im­pre­zy pod gołym nie­bem. Fa­jer­wer­ki w syl­we­stra o pół­no­cy są spek­ta­ku­lar­ne,

Rów­nie wiel­ki pokaz  dla ro­dzin z ma­ły­mi dzieć­mi szy­ko­wa­ny jest na  1 stycz­nia. O 18.00 fa­jer­wer­ki są od­pa­la­ne z Let­nej, a efekt po­tę­gu­je fakt, że w oko­li­cy na 15 minut przed po­ka­zem gasną świa­tła…

Walc i rock w Wiedniu

Wie­deń­ska sta­rów­ka, po­cząw­szy od placu Ra­tu­szo­we­go do placu św. Szcze­pa­na, za­mie­nia się 31 grud­nia już od godz. 15.00 w tzw. Sylwestrową ścieżkę – wiele koncertów różnych rodzajów muzyki: od clubbingu i muzyki dyskotekowej aż do świata arii operowych. Opróćz tego mnóstwo po­ka­zów i kur­sów walca. Pod katedrą stoi ogromny Tele-bim. Wszędzie serwowany jest poncz i wiedeńskie kiełbaski. Są też stragany gastronomiczne z potrawami z całego świata. O północy z wieży katedry św. Szczepana brzmi dzwon, a wiedeńczycy tańczą walca.

A w Nowy Rok o godz. 11:15 na placu Ra­tu­szo­wym od­by­wa się „Ka­tzerfrühstück”, czyli tzw. ka­co­we śnia­da­nie. W jego trak­cie na te­le­bi­mie trans­mi­to­wa­ny jest Kon­cert No­wo­rocz­ny  Fil­har­mo­ni­ków Wie­deń­skich.

Jest taki przesąd, że jaki Sylwester taki cały rok. Można więc wybrać się na bal, w kreacji z tafty i tiulu, sączyć szampana i objadac się przystawkami, albo  można bawić się w płaszczu na balu… miliona par. Jedno jest pewne: warto spędzić go w wyjątkowy sposób. Ja mam już swój typ, a Wy?

 

DROGI CZYTELNIKU

Artykuł, który właśnie przeglądasz, możesz łatwo udostępnić poniżej.

ROSOMAG.PL 🚀