Regulamin korzystania z serwisu internetowego rosomag.pl

Korzystanie z serwisu rosomag.pl oznacza akceptację całości niniejszego dokumentu Regulaminu oraz polityki prywatności serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy rosomag.pl (zwany także serwisem) określa regulamin funkcjonowania w obszarze korzystania z serwisu.

Czytając, przeglądając lub współpracując z rosomag.pl lub prenumerując elektroniczny biuletyn serwisu, akceptujesz wszystkie zasady

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu rosomag.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane o które zostaniesz poproszony to zwykle adres e-mail służący lepszej realizacji celów technicznych i/lub marketingowych.

Subskrypcja bezpłatnego biuletynu

Prenumerata elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola wypełnia się dobrowolnie. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy adresowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi informacje (tzw. Newsletter).

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe (głównie poczta e-mail) uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem rosomag.pl. Dotyczą one np. nowości wydawniczych, promocji, ofert handlowych, lub innych. Właściciel serwisu nie odpowiada w żadnym zakresie za treść przekazywanych informacji komercyjnych, których jest wyłącznie pośrednikiem.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z serwisem rosomag.pl mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi i firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności. Przy upublicznianiu swoich danych zalecana jest rozwaga. Punkt ten dotyczy głównie komentarzy na stronie i dobrowolnego zamieszczania w nich swoich danych.

Komentowanie na stronie

Komentarze publikowane na stronie muszą być zgodne z prawem i z poszanowaniem innych osób. Serwis rosomag.pl zastrzega prawo do usuwania dowolnych komentarzy bez podania przyczyny, wyłączanie komentarzy lub blokowanie ich autorów.


Inne Formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie lub linki do nich, linki do innych programów partnerskich dotyczące usług i produktów nie obsługiwanych przez Serwis mogą nie podlegać Polityce Prywatności (odpowiedzialność innych podmiotów).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, optymalizujące i usprawniające działanie serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Google Adsense

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam pod tą domeną. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w e-mailach.

Prawa autorskie

Copyright by rosomag.pl 2014 i kolejne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość stron w tej domenie podlega  ochronie prawnej (zwłaszcza w warstwie tekstowej). Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy mogą stanowić własność rosomag.pl lub innych podmiotów. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z rosomag.pl. lub rozporządzającymi podmiotami. Pojedyncze dokumenty publikowane przez serwis w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Loga, znaki informacyjne, poglądowe grafiki i materiały graficzne, zdjęcia

Na stronie rosomag.pl mogą być ukazane tego typu materiały i stanowić własność posiadaczy praw autorskich i mieć w serwisie rosomag.pl charakter jedynie poglądowy lub informacyjny. Jeżeli w drodze niezamierzonego i niecelowego zdarzenia trafi się materiał z ograniczonymi prawami autorskimi, co do których rościsz stosowne prawo – poinformuj nas o tym. Serwis rosomag.pl nie może odpowiadać prawnie za materiały publikowane przez użytkowników. Jednakże serwis dochowa wszelkiej staranności prawnej – tym samym zobowiązuje się reagować w każdym zgłoszonym i stwierdzonym przypadku naruszenia praw autorskich podmiotów zewnętrznych poprzez usunięcie z serwisu przedmiotowych materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje zawarte w serwisie rosomag.pl były jak najbardziej prawidłowe, serwis nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor (autorzy) i Wydawca nie gwarantują poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na tych opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.

Autor, Wydawca i Właściciel Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie. 

 


II. WSPÓŁPRACA I KORZYSTANIE Z SERWISU 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub zakłada Konto w Serwisie zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w Serwisie, zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu (Regulaminu) oraz Polityki Prywatności i przestrzegać ich postanowień przez cały okres korzystania z Usług Serwisu. Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek z punktów Regulaminu i/lub Polityki Prywatności nie możesz korzystać z Serwisu.

2. Serwis – wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domen, grafik (layoutu) oraz wszelkich koncepcji należą do Serwisu (Właściciela) domeny rosomag.pl. Korzystanie z serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejsza całość dokumentu określająca zasady

2. Serwis (w tym Administrator) – strona internetowa rosomag.pl (prawny właściciel domeny rosomag.pl)

3. Wydawca – wydawca Serwisu

4. Użytkownik (Autor) – osoba, która założyła konto w serwisie rosomag.pl (w tym Redaktor – zarabiający na wpisach poprzez emisję reklam, również ten nie aktywujący opcji zarabiania, Promotor – promujący projekty, możliwy także Reklamodawca – zlecający reklamy premium w serwisie)

5. Konto – profil założony przez Użytkownika

6. Usługa – korzystanie z serwisu polegające na przeglądaniu Serwisu i/lub utworzeniu konta w Serwisie i publikowanie swoich wpisów

7. Wpis (artykuł) – artykuł Użytkownika będący jego własną opinią

8. Publikacja – zamieszczenie wpisu (do akceptacji lub bezpośrednio na łamy serwisu)

9. Treść – elementy Wpisów będące w szczególności: tekstami, zdjęciami, grafikami, materiałami video lub innymi plikami, które Użytkownik zamieszcza w Serwisie

10. Wynagrodzenie – wynagrodzenie wypłacane użytkownikom usługi AdSense prowadzonej przez Google na warunkach i zasadach określonych w regulaminie: „Warunki świadczenia usług Google AdSense Online

11. Google – Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4. Ireland

§ 3. Usługa i rejestracja

1. Warunkiem pełnego korzystania z Usługi jest uprzednie założenie Konta w Serwisie (szybka rejestracja) oraz ewentualne wypełnienie dodatkowego formularza – w przypadku chęci publikacji komercyjnych w serwisie. Użytkownik oświadcza iż podane przez niego dane są prawdziwe. Rejestrując się w serwisie i akceptując formularze – Użytkownik musi wcześniej zaznaczyć opcję (tzw. check box) iż zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności, w pełni je rozumie i akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. Możliwość uzyskiwania dochodów jest uwarunkowana posiadaniem konta usługi AdSense oferowanej przez Google. Aktywacja reklam danemu Redaktorowi jest subiektywną decyzją administratora – i dotyczy popularnych, wyróżniających się Redaktorów współpracujących od dłuższego czasu. Nie możesz łączyć zarabiania na jednym koncie jako Redaktor i publikując jako Promotor.

3. Wszelkie czynności podejmowane w ramach Usługi i prowadzenia czy administrowania przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymagają uzyskania przez takiego Użytkownika zgody jego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

4. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody Serwisu przenieść praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi na osobę trzecią.

5. Użytkownik poprzez dokonanie procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług serwisu

§ 4. Zasady publikacji i typ kont – Redaktor i Promotor

1. Po Publikacji wpisu przez Użytkownika – Użytkownik zostaje przydzielony do jednej z dwóch grup Użytkowników funkcjonujących w serwisie (jego części publikacyjnej) – w zależności od charakteru Publikacji (Wpisu) Użytkownika są to REDAKTOR lub PROMOTOR.

UWAGA! Jeśli zaistnieje potrzeba wykorzystania funkcjonalności REDAKTORA i PROMOTORA przez jednego Użytkownika – jest to możliwe poprzez założenie dwóch osobnych kont w serwisie i publikacje odpowiednich typów wpisów w zależności od Konta – tj. Redaktor lub Promotor.  Serwis ma prawo przenosić wpisy pomiędzy kontami Użytkownika:

a) REDAKTOR – jeśli wpisy nie mają charakteru promocyjnego i komercyjnego (czyli brak jest danych identyfikacyjnych firmy, konkretnych usług, promocji projektu, widocznego adresu strony internetowej itp).

Wyjątkiem jest możliwość współpracy Redaktor – Bloger (osoba zamieszczająca swoje artykuły z bloga z zewnątrz) – jest to forma współpracy wymagająca uzgodnienie i poinformowanie serwisu o publikacji artykułów, które już funkcjonują w internecie.

b) PROMOTOR – jeśli celem wpisów jest reklama i promocja konkretnego biznesu, usługi, projektu, produktu, bloga itp. Promotor nie ma możliwości osiągania zysków z reklam Google AdSense zamieszczonych w serwisie.

Warunki i wycena publikacji

Wpis Promotora może być opublikowany za darmo (wartościowy artykuł) lub może być zaproponowana wycena jego publikacji (artykuł stricte komercyjny) – wówczas wpis jest oznaczony (zgodnie z prawem) jako „Sponsorowany” (lub podobnie).

Wpis Promotora (lub Reklamodawcy), za który serwis pobrał opłatę, standardowo jest emitowany przez minimum 12 miesięcy. Po tym okresie wpis może być przedłużony na kolejny rok (12 miesięcy) – za darmo lub za opłatą. Opłata nie jest narzucana tylko proponowana. W przypadku braku opłaty na kolejny rok Wpis może, ale nie musi, być zablokowany lub usunięty z Serwisu. 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo do skróconego czasu emisji Wpisu (wypadki techniczne, zmiana koncepcji serwisu itp.) – jednakże nie krótszego niż 30 dni (zapis bezpieczeństwa).  Różnica w cenie w stosunku do niewykorzystanych dni nie byłaby zwracana.

W praktyce Wpisy funkcjonują minimum rok lub dłużej – nie jest to jednak zagwarantowane.

Wpisy Promotorów, które zostały opublikowane za darmo – mogą być usunięte w dowolnym momencie bez informowania o tym jego Autora i bez podawania przyczyny.

2. Użytkownik może umieszczać w serwisie tylko takie treści – do których posiada uprawnienie na ich rozpowszechnianie za pośrednictwem serwisu i których rozpowszechnienie taką drogą nie będzie naruszało praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie narażało serwis na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu. Ponadto Użytkownik oświadcza, że korzystanie i publikowanie przez serwis rosomag.pl z wpisów Użytkownika nie będzie naruszało przepisów powszechnie obowiązujących oraz praw osób trzecich. Wszelkie teksty umieszczane we wpisie muszą być autorstwa Użytkownika (lub musi być dysponentem właściwych praw autorskich) zaś wszelkie cytaty, zapożyczenia muszą być wyraźnie oznaczone w treści Wpisu.

Użytkownik może więc zamieszczać jedynie treści których jest autorem (w tym zdjęcia, multimedia itp.), lub co do których posiada wyłączne prawa autorskie, oraz treści, które nie są ograniczone w żaden sposób prawami innych podmiotów.

3. Wszyscy Użytkownicy zamieszczają w Serwisie treści w imieniu własnym i na swoją wyłączną odpowiedzialność. Oświadczają, że są autorami (lub wyłącznymi właścicielami praw autorskich ze zgodą na publikację).

Użytkownik może w swoich wpisach wykorzystywać (wstawiać) video-okna z materiałami innych autorów – np. z serwisu YouTube (np. tworząc recenzje) – zakładając, że są to publikacje legalne w serwisie YouTube. Użytkownik nie może sprawiać wrażenia swojego autorstwa owych materiałów video – chyba, że jest ich faktycznym autorem. Film video (np. trailer gry komputerowej) jest tylko dodatkiem (uzupełnieniem) do tekstu (np. recenzji) .

4. W serwisie mogą być publikowane wyłącznie takie wpisy, które nie zostały wcześniej udostępnione publiczności w jakiejkolwiek formie i postaci w internecie. W tym Wpisy będące fragmentami opublikowanych wcześniej utworów. Z uwagi na powyższe Użytkownik zobowiązuje się nie rozporządzać prawami do Wpisów (lub prawami do ich fragmentów) ani w żaden sposób nie ograniczać przysługujących mu praw (np. poprzez udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu). Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie treści umieszczone w serwisie (lub ich obszerne fragmenty) nie będą przez niego rozpowszechniane i ujawniane publiczności w inny sposób. Chyba, że w ramach pisemnych (mailowych lub poprzez Facebook) postanowień z Serwisem ustalono inaczej.

5. Użytkownik nie może publikować treści, które były już wcześniej publikowane przez niego (lub dowolną osobę) w internecie (np. na swoim blogu – w takiej sytuacji zaleca się gruntowną modyfikację treści przed publikacją u nas). Użytkownik nie może publikować treści (tekstu), które są ogólnodostępne w sieci na zasadach wolnej (otwartej) licencji. Chyba, że w ramach pisemnych (mailowych lub poprzez Facebook) postanowień z Serwisem ustalono inaczej lub Serwis dopuścił je do publikacji.

6. Aby Wpis mógł być opublikowany musi spełniać takie wymogi jak poprawność językowa; gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna itd. Wpis musi być ciekawy, wartościowy merytorycznie i atrakcyjny w odbiorze dla czytelnika. Nie jest to jednak gwarancją publikacji.

Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania, odrzucenia publikacji lub usuwania już zatwierdzonych artykułów bez podawania przyczyny. Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi, że wpis zostanie opublikowany.  Serwis nie ma obowiązku przechowywania ani dysponowania wpisami, czy ich zwrotu autorom. Nie opublikowane wpisy mogą zostać usunięte.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji, gruntownego redagowania i poprawek językowych wpisów oraz ich optymalizacji pod kątem pozycjonowania (SEO) – możliwe są np. zmiany tytułów itp., wzbogacanie artykułów o dodatkowe treści, materiały itd. lub też usuwanie ich fragmentów.

8. Użytkownik może publikować we wszystkich dostępnych kategoriach w serwisie. Może ale nie musi zaznaczać je przed publikacją. Serwis ma prawo zmieniać kategorie, tworzyć nowe itd.

9. Publikowane wpisy Użytkowników muszą zawierać minimalną ilość słów (znaków) wymaganą przez serwis w formularzu publikacji wpisu udostępnionym w Koncie. Wpis, który nie spełnia tego wymogu może zostać zapisany jako „szkic”. Zalecana ilość znaków wynosi minimum 2500.

10. Użytkownik może (ale nie musi) mieć możliwość moderowania komentarzy umieszczanych pod swoimi wpisami. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie usuwać komentarze, które naruszają poniższe wytyczne z ustępu 11. (poniżej).

11. Zabroniona jest publikacja w Serwisie jakichkolwiek treści:

a) bezprawnych, obraźliwych, kłamliwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc lub hazard, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzących nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;promujących piractwo, fałszywki, podrobione produkty

b) naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takich których umieszczenie w Serwisie może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec serwisu;

c) (NIE DOTYCZY PROMOTORA I REKLAMODAWCY): stanowiących reklamę/promocję danej osoby lub reklamę/promocję produktów lub usług oferowanych przez Użytkownika lub przez osoby trzecie;

d) stanowiącej spam lub niezamówioną informację handlową;

e) obarczających osoby trzecie lub organizacje zarzutami (w szczególności nieprawdziwymi);

f) stanowiących informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa – np. hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji traktowanych przez podmioty trzecie jako poufne i niejawne

g) będących szkodliwym oprogramowaniem – np. wirusami komputerowymi lub innymi narzędziami mogącymi powodować zakłócenia infrastruktury programowej lub sprzętowej.

h) Informacji zakazanych przez regulamin AdSense (w tym powyższe) oraz np. szybkie zarabianie, klikanie w reklamy itp.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Aby wykorzystać możliwości komercyjne swoich wpisów Użytkownik musi mieć aktywne konto w Google AdSense i być wskazanym przez administratora do emisji reklam.

Rejestracja konta Google Adsense i emisja reklam jest czynnością zewnętrzną i całkowicie niezależną od serwisu Rosomag.pl. Serwis nie odpowiada w jakikolwiek sposób za dostępność rejestracji Google Adsense, jej przebieg czy skutek, zawieszenia, blokady konta AdSense etc. Reklamy w serwisie emitujesz na swoją wyłączną odpowiedzialność.

2. Po aktywacji AdSense dotychczasowe artykuły jak i wszystkie kolejne wpisy Użytkownika mogą wyświetlać reklamy pracujące na jego konto AdSense.

3. Serwis zastrzega prawo dowolnego doboru form reklamowych w celu optymalizacji zysków, np. zamiana jednej formy reklamowej na dwie.

4. Serwis nie określa i nie gwarantuje wysokości osiąganych zysków (nie jest możliwe określenie konkretnych kwot).

5. Kategoria wpisów „Seks i związki” może nie emitować reklam AdSense (artykuły stricte o seksie), – w zależności od oceny charakteru wpisu (regulamin). Jednakże kategoria ta urozmaica portfolio Twoich artykułów. Artykuły nie poruszające tematyki i terminologii stricte seksualnej (czyli relacje, związki, psychologia) – mogą emitować reklamy.

6. Wymiennie z usługą Google AdSense – możliwe są indywidualne ustalenia z Użytkownikiem w celu monetyzacji jego wpisów – np. promowanie linków programów partnerskich w których uczestniczy Użytkownik lub link do strony internetowej Użytkownika. Link może przyjąć formę graficzną (baner) lub tekstową i jest wyświetlany we wpisach Użytkownika. Serwis ma prawo odmowy emisji tych linków jeśli nie są one zgodne z wymogami i polityką serwisu.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia usługi AdSense oraz wszelkich innych wymagań stawianych dla użytkowników AdSense przez Google.

W szczególności zobowiązany jest do NIE klikania we własne reklamy czy sztucznego zwiększania liczby kliknięć, włączając w to metody ręczne czy jakiekolwiek inne metody – w tym namawianie innych osób do klikania w reklamy.

2. Użytkownik (autor) zamieszczając w serwisie materiały oświadcza, iż są one jego autorstwa, bądź też, iż posiada licencję umożliwiającą wykorzystanie publikowanych przez siebie materiałów poprzez ich umieszczenie w serwisie.

3. Użytkownik (autor) zamieszczając w serwisie materiały oświadcza, iż  zgadza się równocześnie na ich przetwarzanie, nieodpłatne opublikowanie oraz emisję i udostępnienie materiałów (wpisów) innym użytkownikom serwisu.

4. Użytkownik (autor) wyraża zgodę na umieszczenie w artykułach dodatkowych (nie powiązanych z nim) treści oraz banerów reklamowych.

5.  Rozliczanie podatków użytkownika związane z emisją reklam oraz wszelkie inne kwestie prawne z tym związane są obowiązkiem i w całości po stronie użytkownika.

6. Użytkownik powinien regularnie publikować swoje nowe artykuły. Użytkownik powinien publikować minimum dwa artykuły w miesiącu kalendarzowym – nie przestrzeganie tego wymogu może skutkować zawieszeniem emisji reklam Użytkownika. Użytkownik powinien informować serwis o planowanych dłuższych przerwach w publikacjach. Użytkownik może odblokować i przywrócić emisję reklam we wszystkich swoich artykułach poprzez jednorazową publikację trzech nowych artykułów (w ciągu jednego dnia kalendarzowego) – każdorazowo po wcześniejszej akceptacji i ustaleniem tegoż z Serwisem. Decyzja w tym zakresie należy do Serwisu.

7. Użytkownik powinien przechowywać kopie swoich wpisów na własnych nośnikach lub przestrzeniach (dysk własnego komputera, pamięć przenośna, chmura itd.). Serwis nie odpowiada za utratę danych i artykułów Użytkownika i nie gwarantuje ich przechowywania.

8. Użytkownik zamieszczając Wpis w serwisie jednocześnie oświadcza, że jego zawartość wpisu jest zgodna z wymogami stawianymi w Regulaminie.

9. Zalecana jest dodatkowa promocja serwisu (w szczególności swoich wpisów) przez Użytkownika – np. poprzez portale społecznościowe (w szczególności Facebook).

10. Użytkownik zawsze przyjmuje aktualną dostępną formę serwisu, nie może w żadnym zakresie kwestionować jego formy funkcjonowania, jakichkolwiek zmian technicznych, koncepcyjnych, statutowych, prawnych, komercyjnych, regulaminowych itp. Może natomiast sugerować swoje pomysły usprawnień.

11. Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi na adres email kontakt(małpa)rosomag.pl

12. Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje całość niniejszego Regulaminu.

§ 7. Prawa i obowiązki serwisu rosomag.pl

1. Wpis Użytkownika zostanie zamieszczony w serwisie po jego akceptacji (moderacji) przez osobę uprawnioną, która dokonuje weryfikacji całości wprowadzonych przez Użytkownika treści pod kątem ich zgodności z prawem oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wymóg akceptacji (moderacji) może zostać zniesiony wobec sprawdzonych Użytkowników współpracujących od dłuższego czasu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Wpisów lub ich fragmentów, które będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu lub których publikacja może zaszkodzić lub narazić serwis rosomag.pl na jakąkolwiek odpowiedzialność lub bez konkretnego powodu. Serwis zastrzega sobie także prawo do zawieszania lub usuwania kont Użytkowników, którzy naruszyli niniejszy Regulamin lub narazili serwis rosomag.pl na jakąkolwiek szkodę lub Użytkowników trwale nieaktywnych. Serwis nie musi informować o przyczynach odrzucenia, modyfikacji czy usunięcia publikacji lub kont użytkowników.

3. Serwis dołoży wszelkich starań aby zapewnić stałe i bezproblemowe korzystanie z jego usług, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe serwis wyłącza swoją odpowiedzialność za przerwy techniczne (serwisowe) oraz występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane konserwacją Serwisu, siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu, nawet w przypadku, gdyby powyższe spowodowały utratę danych na Kontach Użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez serwis całości lub fragmentów Wpisów (w tym multimediów) w innych serwisach internetowych (w tym komercyjnych), jak również na dokonywanie przez serwis skrótów i redagowanie Wpisów w celu przystosowania ich do promocji, pozycjonowania samych Wpisów, Użytkownika jak i całego Serwisu. Użytkownik w szczególności wyraża zgodę na dokonanie przez serwis zmiany tytułów Wpisów, śródtytułów, grafik i innych treści zamieszczonych przez Użytkownika. Serwis zastrzega sobie prawo do moderowania treści Wpisów oraz komentarzy pod wpisami, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia zgodności Wpisu lub komentarza z wymogami określonymi w Regulaminie serwisu oraz Google Adsense.

5. Użytkownik udziela serwisowi rosomag.pl nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na ewentualne wykorzystanie całości lub fragmentów Wpisów (tekstu, treści i multimediów) umieszczonych w Serwisie rosomag.pl i z uwagi na powyższe wyraża zgodę na ich ewentualne możliwe utrwalanie, rozpowszechnianie (w tym komercyjne), modyfikacje oraz wykonywanie utworów zależnych lub inspirowanych oraz godzi się na sporządzenie i korzystanie z opracowań.  Użytkownik uznaje także prawo serwisu do modyfikacji stworzonych Wpisów oraz  możliwego ich dalszego, dowolnego przetwarzania i wykorzystania (w tym komercyjnego) przez właściciela rosomag.pl poza serwisem lub w serwisie. Użytkownik uznaje prawo do wyłączania reklam w jego wpisach i ograniczania do nich dostępu (w tym płatnego dla czytelnika). Użytkownik w pełni przyjmuje do wiadomości i akceptuje zakres eksploatacji, o którym mowa powyżej i rozumie, że wszystkie powyższe obowiązują bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika. W związku z powyższym nie wnosi żadnych roszczeń.

6. Serwis udziela użytkownikowi bezpłatną przestrzeń w serwisie na emisję materiałów (wpisów). Serwis nie łączy i nie rozlicza swojej emisji reklam z przestrzenią reklamową wykorzystywaną przez Użytkownika.  Serwis jedynie może użyczać Użytkownikowi cyklicznie powierzchni w serwisie (w publikacjach Użytkownika) , którą użytkownik może, ale nie musi, wykorzystać do emisji reklam pracujących na jego konto. Jest to wyłącznie jego wola. Serwis nie ponosi za ową cykliczną przestrzeń reklamową (ad hoc)  i związaną z nią w tym czasie publikację użytkownika – jakiejkolwiek odpowiedzialności – w tym prawnej.

Użytkownik akceptuje fakt, że serwis niezależnie emituje również  inne (niż AdSense) reklamy w dowolnej liczbie i zakresie i nie wnosi z tytułu ich korzyści żadnych roszczeń. Serwis rozdziela i różnicuje kanały emisji reklam i nie osiąga z tytułu emitowanych reklam użytkownika  żadnych korzyści finansowych. Wyemitowane reklamy Użytkownika przypisane są jego kontu w Google AdSense.  Rozliczanie podatków Użytkownika oraz wszelkie inne kwestie prawne z tym związane – są obowiązkiem i w całości po stronie Użytkownika.

7. Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualne wykorzystanie przez serwis wszystkich elementów wpisu i konta (całości lub fragmentów treści, zdjęć, avatarów Użytkownika, nicka, logo, nazw firm, opisu itp.) do promocji Użytkownika, samego serwisu lub innych – w samym serwisie i/lub dodatkowych zewnętrznych przestrzeniach w tym w mediach społecznościowych.

8. Ze względu na uwarunkowania komercyjne serwis rosomag.pl nie gwarantuje swej bezterminowej dostępności, a więc emisji reklam i wszelkich materiałów. Serwis ma prawo zakończyć swoją działalność w dowolnym momencie lub zmienić swoją formę, charakter itp. (jest to zapis bezpieczeństwa – w praktyce planujemy długie i efektywne funkcjonowanie serwisu).

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności dotyczy to nieprawidłowego korzystania przez niego z Usług.

10. Serwis poczyni kroki w celu możliwej promocji wpisów – szczególnie redystrybuowanie ich w mediach społecznościowych (głównie Facebook) oraz optymalizacji SEO pod kątem Google.

11. Wyłącznie administrator serwisu ma prawo usuwać publikacje Użytkownika. W wypadku likwidacji Konta przez Użytkownika serwis może dalej w pełni korzystać z jego Wpisów (publikacji, artykułów) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ma prawo wnieść o zmianę lub usunięcie niektórych elementów (jak charakterystyczne dane identyfikacyjne danego Użytkownika). Decyzja w tym zakresie należy do administratora Serwisu.

12. Użytkownik nie powinien publikować swoich wpisów, które opublikował w serwisie rosomag.pl – w innych (w tym komercyjnych) projektach internetowych chyba, że uzgodniono inaczej (drogą pisemną, mailową lub Facebook).

13. Serwis nie odpowiada za jakość, skuteczność, przebieg transakcji, czy jakiekolwiek skutki korzystania z ofert partnerów reklamowych, artykułów Promotorów, wpisów sponsorowanych, artykułów PR itp., których produkty czy usługi są reklamowane bezpośrednio w serwisie rosomag.pl czy poprzez mailing.

14. Serwis nie odpowiada za jakość, dostępność, przebieg i realizację usługi PREMIUM SMS (artykułów z płatnym dostępem), która to usługa jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Serwis nie odpowiada za ograniczenie dostępności usługi (po dokonaniu opłaty) na przykład spowodowanej awarią hostingodawcy serwisu. Jakość zakupionego artykułu nie może być kwestionowana, opłata za sms nie podlega zwrotowi.

15. Podawane ceny są informacyjne, mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty handlowej w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Artykuły w tematyce zdrowotnej w domenie i subdomenach: rosomag.pl mają charakter jedynie informacyjny, nie stanowią diagnoz ani porad lekarskich i w żadnym przypadku nie mogą zastępować wizyty u lekarza.

2. Treść artykułów finansowych: wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: rosomag.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autorzy i serwis rosomag.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w serwisie rosomag.pl.

Zarabianie pieniędzy poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje w:  kryptowaluty, nieruchomości, giełdę papierów wartościowych, giełdy walutowe, biznesy typu start-up, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji oraz działalności gospodarczej, wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

3. Administratorzy, Wydawcy i Właściciele, Autorzy Serwisu rosomag.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych w publikacjach i wszelkich materiałach w serwisie i ich skutki oraz za treść komentarzy publikowanych w serwisie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Serwis rosomag.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia. Istotne zmiany są ogłaszane w serwisie (adnotacja w stopce). Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w ciągu 5 dni od ogłoszenia zmian.

2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz serwis.

3. Użytkownik godzi się z całością powyższego dokumentu (Regulaminu). Użytkownik w pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W tym gwarantuje swoje autorstwo publikacji, zgadza się na ewentualny brak dostępności serwisu, rozumie kwestie wynagrodzeń (brak gwarancji wysokości osiąganych zysków), kwestie autorskie, redystrybucyjne oraz wszystkie pozostałe.

4. Użytkownik nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do obecnej, jak i każdej innej przyszłej formy funkcjonowania serwisu, zmian jego parametrów, stawek reklamowych, założeń, koncepcji etc. Użytkownik godzi się na wszelkie zmiany dokonywane przez właściciela Serwisu łącznie z ewentualnym zawieszeniem lub zamknięciem Serwisu bez uprzedzenia.